604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

Wycofanie czterech standardów zawodowych ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny

6 kwietnia 2014
|
0 Comments
|

Zgodnie z informacjami podanymi przez Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny z dniem 16 marca 2014 wyłączone zostały cztery standardy wyceny nieruchomości:

  • Standard Wyceny Podstawowy KSWP 1  „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”,
  • Standard Wyceny Podstawowy KSWP 2  „Wartości inne niż wartość rynkowa”,
  • Standard Wyceny Podstawowy KSWP 3  „Operat szacunkowy”,
  • Standard Wyceny Specjalistyczny KSWS 1.1 „Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty”.

Główną przyczynę wycofania powyższych standardów stanowiły niezgodności z przepisami prawa regulującymi zasady sporządzania wycen nieruchomości oraz operatów szacunkowych, w tym z Ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rozbieżności w dotyczyły m.in. definicji poszczególnych pojęć, w tym m.in. wartości rynkowej w przypadku KSWP 1, wartości bankowo-hipotecznej, katastralnej w przypadku KSWP 2. Powyższe pojęcia zostały już wcześniej zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa nadrzędnych wobec standardów. Standard KSWP 3 dopuszczał możliwość sporządzania aktualizacji operatu szacunkowego z pominięciem pełnego zakresu informacji oraz czynności wskazanych jako wymagane w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Powyższe sprzeczności mogły w skrajnych przypadkach skutkować podważaniem czynności wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych oraz sporządzanych przez nich operatów szacunkowych i wykonanych wycen nieruchomości.