+48 604 484 005
Autor:
Dominik Ryszkowski

Wycofanie czterech standardów zawodowych ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny

Opublikowano:
6 kwietnia 2014

Wycofanie czterech standardów zawodowych ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny

Zgodnie z informacjami podanymi przez Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny z dniem 16 marca 2014 wyłączone zostały cztery standardy:

  • Standard Wyceny Podstawowy KSWP 1  "Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa",
  • Standard Wyceny Podstawowy KSWP 2  "Wartości inne niż wartość rynkowa",
  • Standard Wyceny Podstawowy KSWP 3  "Operat szacunkowy",
  • Standard Wyceny Specjalistyczny KSWS 1.1 „Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty”.

Główną przyczynę wycofania powyższych standardów stanowiły niezgodności z przepisami prawa regulującymi zasady sporządzania wycen nieruchomości oraz operatów szacunkowych, w tym z Ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rozbieżności w dotyczyły m.in. definicji poszczególnych pojęć, w tym m.in. wartości rynkowej w przypadku KSWP 1, wartości bankowo-hipotecznej, katastralnej w przypadku KSWP 2. Powyższe pojęcia zostały już wcześniej zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa nadrzędnych wobec standardów. Standard KSWP 3 dopuszczał możliwość sporządzania aktualizacji operatu szacunkowego z pominięciem pełnego zakresu informacji oraz czynności wskazanych jako wymagane w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Powyższe sprzeczności mogły w skrajnych przypadkach skutkować podważaniem czynności wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych oraz sporządzanych przez nich operatów szacunkowych i wykonanych wycen nieruchomości.

Dominik Maria Ryszkowski STUDIO jest firmą działającą na rynku nieruchomości. Wykonujemy wyceny nieruchomości na terenie Warszawy oraz okolicznych powiatów. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie obsługi runku nieruchomości. Usługi wykonują dla Państwa profesjonaliści: licencjonowany rzeczoznawca majątkowy oraz architekci posiadający uprawnienia budowlane oraz urbanistyczne. Gwarantujemy fachowość, konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy.
aleja Wilanowska 83/47, 02-765 Warszawa
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek09:00 – 19:00
sobota09:00 – 15:00
+48 604 484 005
Copyright © 2022 - DMR STUDIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram