604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

 

DOMINIK RYSZKOWSKI – RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WARSZAWA ARCHITEKT

 

Jestem absolwentem dwóch prestiżowych warszawskich uczelni: Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiadam uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości oraz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej. Wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zdobywałem pracując w biurach projektowych, firmach deweloperskich oraz wiodącej na rynku instytucji finansowej. Wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego pogłębiałem na licznych kursach, zakończonych zdobyciem certyfikatów potwierdzających posiadaną wiedzę:

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności – certyfikat Związku Banków Polskich
Wycena przedsiębiorstw – certyfikat Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Na początku 2010 r. założyłem firmę DMR STUDIO w 2010 r. Firma zarejestrowana została pod pełną nazwą Dominik Maria Ryszkowski STUDIO. Odbiorcą usług świadczonych przez DMR STUDIO są zarówno osoby prywatne, firmy jak i instytucje państwowe.

Prowadząc działalność wykonywałem operaty szacunkowe nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności, zabezpieczenia emisji obligacji, wpisu nieruchomości do ewidencji środków trwałych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, kupna-sprzedaży, postępowań sądowych i komorniczych oraz wielu innych.

Siedziba prowadzonej przeze mnie firmy mieści się pod adresem:

aleja Wilanowska 83/47

02-765 Warszawa

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Prowadzona działalność objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

rzeczoznawca majątkowy – mgr inż. arch. Dominik Ryszkowski