WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH

Rzeczoznawca Majątkowy

Kompleksowa obsługa w zakresie sporządzania wycen nieruchomości.

DOKUMENTY POTRZEBNE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEMU DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wymienione poniżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości. Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowa ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.

WYCENA MIESZKAŃ – NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH

Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
• zaświadczenie o samodzielności lokalu
• zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw)
• plan lokalu
• inne dokumenty dotyczące nieruchomości

WYCENA DOMÓW – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH (DOMY, MAGAZYNY, BIURA)

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
• wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
• mapa zasadnicza
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan został sporządzony
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
• wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
• decyzja o pozwoleniu na budowę
• dokumentacja techniczna budynku
• inne dokumenty dotyczące nieruchomości

WYCENA DZIAŁEK – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
• wypis i wyrys z rejestru gruntów
• mapa zasadnicza
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
• wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
• decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH (BIURA, MAGAZYNY, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE)

W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych zalecane jest indywidualne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym listy dokumentów na potrzeby oszacowania wartości. W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy do zawartych umów najmu i dokumentacji finansowej dotyczącej nieruchomości.

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów przed zleceniem wyceny nieruchomości znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość uzyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.
Dominik Maria Ryszkowski STUDIO jest firmą działającą na rynku nieruchomości. Wykonujemy wyceny nieruchomości na terenie Warszawy oraz okolicznych powiatów. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie obsługi rynku nieruchomości. Usługi wykonują dla Państwa profesjonaliści: licencjonowany rzeczoznawca majątkowy oraz architekci posiadający uprawnienia budowlane oraz urbanistyczne. Gwarantujemy fachowość, konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy.
aleja Wilanowska 83/47, 02-765 Warszawa
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek09:00 – 19:00
sobota09:00 – 15:00
+48 604 484 005
Copyright © 2024 - DMR STUDIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram