604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA, DORADZTWO RYNKU NIERUCHOMOŚCI – OFERTA USŁUG RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Wszystkie wyceny wykonywane są zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz w oparciu o standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Posiadam uprawnienia do szacowania nieruchomości nr 4975 nadane przez Ministra Infrastruktury. Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – OFERTA ZWIĄZANA Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI

Oferowane przez DMR Studio usługi z zakresu wyceny nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy i obejmują one:
• wycenę lokali mieszkalnych
• wycenę domów jednorodzinnych
• wycenę budynków
• wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych
• wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych
• wycenę spółdzielczych praw własnościowych
• wycenę ograniczonych praw rzeczowych
• wycenę nieruchomości komercyjnych: m.in. biurowych, handlowych, magazynowych
• wycenę służebności z tytułu przesyłu

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – OFERTA ZWIĄZANA Z DORADZTWEM I ANALIZAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Ponadto świadczone przez DMR STUDIO usługi obejmują:
• sporządzanie opracowań i analiz rynku nieruchomości
• sporządzanie analiz opłacalności inwestycji
• doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
• sporządzanie opracowań dotyczących skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

Każda wycena nieruchomości wiąże się z przeprowadzeniem: wizji lokalnej, analizy rynku, oceny stanu prawnego oraz użytkowo-technicznego, o ile istnieje konieczność również inwentaryzacji.
Zapewniam profesjonalizm, fachowość poparte stałym doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Operaty szacunkowe wykonywane są terminowo i bezstronnie. Prowadzona działalność objęta jest ubezpieczeniem z tytułu wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego. Wycena nieruchomości Warszawa.