604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

PRZYDATNE LINKI ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowychhttp://www.pfva.com.pl
Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowychhttp://www.wsrm.waw.pl
Rejestr Rzeczoznawców Majątkowychhttp://mib.gov.pl/2-rejestr_rzeczoznawcow_majatkowych.htm
Serwis Rzeczoznawców Majątkowychhttp://www.msrm.pl
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystychhttp://ekw.ms.gov.pl