604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

 

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI

Cena operatu szacunkowego uzależniona jest od rodzaju wycenianej nieruchomości, celu sporządzanej wyceny, a także lokalizacji nieruchomości. Wszystkie powyższe przekładają się na ilość czasu niezbędnego do sporządzenia operatu szacunkowego. Wpływ na cenę ma również kompletność przekazywanej rzeczoznawcy majątkowemu dokumentacji nieruchomości.

Ceny netto wycen dla poszczególnych rodzajów nieruchomości zaczynają się od:

wycena lokalu mieszkalnego:400 zł
wycena domu jednorodzinnego:700 zł
wycena działki budowlanej:600 zł
wycena działki inwestycyjnej:1200 zł

W przypadku wycen pozostałych rodzajów nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjnych (magazyny, biura, zakłady przemysłowe, lokale usługowe) lub nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi cena ustalana jest indywidualnie.

Przy wycenie kilku nieruchomości w tej samej lokalizacji istnieje możliwość ustalenia niższej ceny za pojedynczą wycenę.

W celu ustalenia ceny operatu szacunkowego  prosimy o pozostawienie pytania poprzez formularz w dziale kontakt,  przesłanie wiadomości email lub kontakt telefoniczny.