604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005

 

CELE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Każda wycena wykonywana jest w ściśle określonym celu. Cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których sporządzany jest operat szacunkowy. Osobą decydującą o celu sporządzenia operatu szacunkowego jest zamawiający. Najczęstsze cele wyceny nieruchomości, dla których rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe to:

• Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży
• Ustalenie wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego
• Ustalenie opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn)
• Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
• Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części
• Ustalenie wysokości ubezpieczenia
• Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej
• Ustalenie wysokości opłaty planistycznej
• Ustalenie wartości majątku do podziału
• Zniesienie współwłasności
• Wprowadzenie majątku aportem do spółki
• Ustalenie opłacalności inwestycji w nieruchomość
• Ustalenie wartości służebności przesyłu
• Ustalenie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe